Özel Güvenlik Olma Şartları

  • ÖZEL GÜVENLİK SERTİFİKASI EĞİTİMİ ALMAK VE ÖGG OLARAK ÇALIŞMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az sekiz yıllık ilköğretim yada dengi okul mezunu olmak,
  • Silahsız için en az 18 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almış olmak.
  • Silahlı eğitim için en az 21 yaşını doldurmuş 22 yaşından gün almış olmak.
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sehtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  • Özel Güvenlik görevini yerine getirebilecek vücut ve akıl sağlığı ve özrü bulunmamak ( Tam teşekküllü Devlet Hastenelerinden Silahlı/Silahsız özel güvenlik görevlisi olur ibareli Sağlık raporu almak.)
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
  • 14. maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Paylaş

Yorumunuzu Yazın